top of page

Hey, ik ben Lieselot, een eerstelijnspsycholoog die zich richt op kinderen en jongeren. Ik ben een bezige bij met veel interesses. Naast mijn grote belangstelling voor psychologie hou ik van saxofoon spelen, sporten, trektochten maken, kinderen animeren, tijd doorbrengen met mijn familie en creatief bezig zijn.

 

WAAROM DEZE SPECIALISATIE?

 

Ik vind de kindertijd een van de meest boeiende en fascinerende periodes, vol ontdekkingen en uitdagingen. Opgroeien is een proces van vallen en opstaan en gaat gepaard met talloze vragen, twijfels en bezorgdheden. Iedereen stuit op obstakels, maar soms worden deze zo groot dat kinderen, jongeren en hun ouders hierop kunnen vastlopen. Ik help dan graag om samen uit te zoeken hoe we weer beweging kunnen krijgen in wat vastzit. Naast de dingen die moeilijk lopen, besteed ik ook graag aandacht aan de dingen die wel goed lopen, talenten, krachten en liefde voor elkaar.

 

Elk kind is uniek en elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Daarom stem ik mijn hulpverlening zo goed mogelijk af op elke specifieke hulpvraag, met behulp van wetenschappelijk onderbouwde technieken uit de eerstelijnspsychologie. Als eerstelijnspsycholoog richt ik me op lichte tot matige klachten, door middel van vraagverheldering, psycho-educatie, gesprekken, het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van veerkracht. Als eerstelijnspsycholoog ben ik niet geconventioneerd. Vanuit een krachtgerichte visie geloof ik dat iedereen groeimogelijkheden heeft om met de lastige dingen in het leven om te gaan. Ik help graag om hier samen een weg in te zoeken, zodat kinderen en hun ouders weer op eigen benen verder kunnen. 

 

Mogelijke hulpvragen kunnen gaan over moeilijkheden rond zelfbeeld, perfectionisme, assertiviteit, sociale vaardigheden, onzekerheid, emotieregulatie (verdriet, angst, boosheid etc.), scheiding van ouders (loyaliteitsconflicten, het wonen in twee huizen etc.), omgaan met verlieservaringen… 

 

WAT VIND JE UITDAGEND AAN DEZE JOB? 

 

Het uitdagende en boeiende aan deze job is het streven naar overzicht, inzicht en uitzicht. Ik help graag om in complexe situaties overzicht te bieden, helderheid te scheppen, alles op een rijtje te zetten, inzicht te creëren door technieken en copingstrategieën aan te leren, en een hoopvol uitzicht te bieden.

 

WAT ONDERSCHEIDT JOU VAN ANDEREN?

 

Vanuit mijn jarenlange achtergrond als chiroleidster en Kazou-animator, en mijn werkervaring als leefgroepbegeleider, wordt mijn hart voor kinderen en jongeren alsmaar groter. Deze ervaringen neem ik mee naar de therapieruimte, waar ik een veilige en comfortabele plek probeer te creëren, waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Hier zijn emoties welkom en zorgen bespreekbaar. Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact op!

184ed023-1919-4321-9e55-e5ee6681a0f9.JPG

Hi ik  ben Lieselot !

Opleidingen

· Master in de klinische psychologie, afstudeerrichting kinderen en jongeren (KULeuven)

· Vanaf het najaar 2024 volg ik de Permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg (ELP Academie)

bottom of page