top of page

Vanuit jaren dansen en dansles geven aan kinderen is mijn passie en interesse in het menselijk lichaam, beweging en vooral ook kinderen en hun motorische ontwikkeling gegroeid. Het samenbrengen van deze ervaringen en kennis vanuit de opleiding tot in de praktijk is een wens die uitkomt. Samen met elk kind een weg zoeken om samen het probleem aan te pakken, geeft mij veel voldoening. Ik behaalde een master in Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met afstudeerrichting pediatrie aan Universiteit Gent. Momenteel specialiseer ik me verder in Psychomotorische therapie bij kinderen.

WAAROM DEZE SPECIALISATIE?

Vanuit mijn stages bleek al heel snel dat ik het meeste voldoening haalde uit psychomotorische therapie. Het kind zien groeien en zelfzekerder worden is voor mij een grote drijfveer. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat je met passie doet, je ook het beste doet. Daarom vind ik het boeiend om me toe te spitsen op deze specialisatie.

WAT VIND IK UITDAGEND AAN MIJN JOB?

Ik zie het als een uitdaging om elk kind vanuit een hollistische visie te bekijken. Ik ben ervan overtuigd dat de beste resultaten behaald worden door het kind in zijn geheel te bekijken waarbij naast het motorische ook het psychische en de omgeving van het kind in rekening worden gebracht. Mijn doel is om door middel van een speelse aanpak en het centraal stellen van de noden en wensen van het kind zelf, ervoor te zorgen dat het kind met plezier naar de praktijk komt. 

WAT ONDERSCHEIDT JOU VAN ANDEREN?

Door mijn gedrevenheid in combinatie met een groot empatisch vermogen zal ik steeds naar manieren en oplossingen blijven zoeken die het beste bij het kind passen. Het is belangrijk voor mij dat het kind het gevoel heeft er nooit alleen voor te staan en zich begrepen voelt. Samen zullen we er komen!

Marilyn Iserief kinderkine

Opleidingen

  • Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

  • Postgraduaat: psychomotorische therapie bij kinderen

"Om de dag goed te beginnen drink ik elke ochtend op mijn gemak een goei koffietje" 

Hi ik  ben Marilyn !

bottom of page