top of page

Psychologie
voor volwassenen

ONZE WERKING

We beginnen met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Hierin leren we elkaar wat beter kennen en worden de klachten in kaart gebracht. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor jouw persoonlijk verhaal. Vervolgens gaan we concreet aan de slag met behulp van wetenschappelijk gebaseerde technieken en psycho- educatie. We gaan samen op zoek naar welke technieken voor jou helpen. Om alles uit de sessies te halen wordt er ook met huiswerkopdrachten gewerkt. Dit gaat vaak over het bewust worden van iets of het toepassen en oefenen van technieken in het dagelijks leven.

HET VERSCHIL TUSSEN EEN PSYCHOLOOG, PSYCHOTHERAPEUT EN PSYCHIATER

Een psycholoog is een hulpverlener die een masterdiploma in de psychologie heeft behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan.

Een psychotherapeut is een hulpverlener die naast een basisopleiding (psychologie of geneeskunde) ook een postgraduaat in de psychotherapie volgde. Dit is een zeer praktische-ervaringsgerichte opleiding waardoor ze meer gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen op geestelijk vlak, waarbij veel inzicht gecreëerd wordt in het mentaal functioneren van een persoon.

Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is in de psychiatrie. Hierbij gaat het vooral om mentale stoornissen en de medische behandeling ervan. Een psychiater mag ook medicatie voorschrijven.

Een psychologisch consulent heeft een diploma in de toegepaste psychologie, dewelke een professionele bachelor is. Een psycholoog heeft een master diploma psychologie.
Als psychologisch consulent genoot je van een opleiding die focust op sterke gesprekstechnieken en diagnostische vaardigheden.

WAT IS STRESS?

Ons stresssysteem is een oeroud overlevingsmechanisme. Hierdoor zijn we geneigd om bij gevaar een vecht-, vlucht- of freeze-reactie aan te nemen. Het is een natuurlijke reactie van je lichaam op spanning. Dit is zeer nuttig aangezien dit onze overlevingskans vergrootte wanneer we worden achterna gezeten door een wild beest.

Echter, in onze huidige maatschappij zijn oorzaken van stress vaak heel anders, zoals een deadline behalen, file, een examen... waarbij ons stresssysteem niet altijd aangepast reageert.

Wanneer stress chronisch wordt en er niet voldoende recuperatie is, dan spreken we van overspanning en wanneer dit lang aanhoudt spreken we van burn-out.

ONS PSYCHOLOGIE-TEAM

Therapiesessie (ongeveer 1 uur): €65

TERUGBETALING

De terugbetaling is bij iedere mutualiteit anders. Dit kan je bij je eigen mutualiteit navragen. Indien er nog onduidelijkheden of vragen zijn, neem dan gerust contact op met één van onze psychologen.

TARIEVEN

bottom of page