Logopedie
voor volwassenen 

ONZE SPECIALISATIES

ONS LOGOPEDIETEAM

TARIEVEN

Bilan (onderzoek) per sessie van 30 min

Evolutiebilan

Therapiesessie van 30 min

Therapiesessie van 30 min in schoolsetting

Therapiesessie van 60 min

HONORARIUM

€ 33,16

€ 47,27

€ 28,33

€ 27,36

€ 56,89

TEGEMOETKOMING

€ 25,66

€ 36,27

€ 22,83

€ 21,36

€ 45,89

REMGELD

€ 7,50

€ 11,00

€ 5,50

€ 6,00

€ 11,00

TERUGBETALING

De mutualiteit voorziet voor de meeste logopedische behandelingen terugbetaling volgens bovenstaande tabel. Indien de stoornis hier toch niet aan voldoet, kunnen we gebruik maken van de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is voor elke mutualiteit anders. Tijdens het adviesgesprek bekijken we samen wat er voor jouw mutualiteit van toepassing is.

VERPLAATSINGSVERGOEDING

Voor behandelingen op school wordt er bovenop het tarief €1,50 gerekend als verplaatsingskost.