top of page
AANBOD > LOGOPEDIE > STEMPROBLEMEN

Stemproblemen

Onze stem is in het dagelijks leven van groot belang. Problemen met de stem kunnen als beperkend ervaren worden en hebben een grote invloed op het functioneren, zowel in een werkomgeving als privé. Stemproblemen kunnen een organische oorzaak hebben (bv. een stemplooiknobbel) en/of functioneel van aard zijn (bv. foutief stemgebruik). Er kunnen stemklachten ontstaan zoals heesheid, het wegvallen van de stem, stemvermoeidheid, keelpijn… 

THERAPIE

Het doel van stemtherapie is het leren kennen van je eigen stem en het optimaliseren van je stemgebruik en stemkwaliteit. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar de oorzaak van de stemproblemen. Tijdens therapiesessies gebruiken we een combinatie van verschillende methoden en technieken waar houding, ademhaling, resonantie, articulatie en stemplooitrilling een belangrijke rol spelen.

dietist
bottom of page