top of page
DISCIPLINES > KINESITHERAPIE > PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie vertrekt vanuit een visie die lichaam en geest als onlosmakelijk aan elkaar verbonden ziet. Het motorische probleem/bezorgdheid vormt het aangrijpingspunt van de therapie maar wordt in zijn geheel bekeken waarbij ook het psychische, cognitie en sociale context in rekening worden gebracht.

ONZE WERKING

Er zal steeds vertrokken worden vanuit de hulpvraag om gericht psychomotorisch onderzoek uit te voeren en een individueel behandelingsplan op te stellen. Samen gaan we op zoek naar de aanpak die het beste bij het kind past en die tot de beste resultaten leiden. We streven er naar de therapieën speels op te bouwen zodat het kind met plezier komt oefenen in een veilige omgeving. Daarnaast wordt de omgeving van het kind bekeken en worden adviezen en informatie gegeven. Door deze aanpak streven we naar het maximaal niveau van participatie op alle vlakken van de leefwereld van het kind (school, gezin, hobby’s,…)

HET AANBOD

Je kan bij ons terecht voor begeleiding bij fijn motorische vaardigheden, grof motorische vaardigheden (evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, lichaamsbesef,…) , schrijfmotoriek, visuomotorische integratie, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, planning en organisatie, typtien, sherborne en relaxatie.

kinderkine
fijne motoriek
grove motoriek
bottom of page