top of page
IQ tests

Psychologische begeleiding 
voor kinderen

Werking

Als eerste plannen we samen een kennismakingsgesprek in. Zo’n eerste gesprek kan enkel met de ouders of met het kind/kinderen erbij plaatsvinden – wat voor jullie het beste aanvoelt. Nadien volgt een intakefase (tweetal gesprekken) waarin we elkaar beter leren kennen en de moeilijkheden (en de dingen die goed lopen!) verder in kaart worden gebracht – dit doen we op verschillende manieren (enkel de ouders, kind samen met ouders, kind alleen). Op deze manier leren we het gezin en het kind in verschillende contexten kennen. Nadien wordt er besproken welke soort begeleiding (ouderbegeleiding, ouder-kindbegeleiding, kindbegeleiding) of een combinatie hiervan het meest gepast lijkt om het kind/ouders/gezin te ondersteunen. Een nauwe samenwerking met ouders is hierbij cruciaal.

In de begeleiding van kinderen werken we op een manier die voor hen veiligheid kan bieden. Dit betekent dat we het tempo van het kind volgen en met zijn/haar interesses rekening houden binnen de invulling van de sessie (tekenen, knutselen, fantasiespel,…).

Aan de hand van een intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren worden de cognitieve vaardigheden in kaart gebracht. Er wordt in kaart gebracht waar je goed en minder goed in bent aan de hand van verschillende subtests. Hieruit vloeit het totaal IQ en bijhorende indexscores. Het kan omwille van verschillende redenen belangrijk zijn om het intelligentieprofiel in kaart te brengen. Zo kan het noodzakelijk zijn voor de terugbetaling van de logopedische sessies of voor onderzoek naar ADHD of autisme.

Voor het intelligentieonderzoek bieden we twee formules aan. De eerste is een logopedisch intelligentieonderzoek waar enkel bepaalde subtests worden afgenomen om het IQ te bepalen. Dit voor de terugbetaling van logopedie. Het bestaat uit één testmoment dat 60 minuten duurt en waarna u een kort verslag ontvangt. De tweede is een volledig intelligentieonderzoek. Hierbij worden de brede cognitieve vaardigheden van het kind of jongere in kaart gebracht. Deze bestaat uit twee testmomenten van 60 minuten waarna een volledig verslag wordt opgeleverd. Een toelichtingsgesprek wordt ten zeerste aangeraden om de resultaten mondeling verder toe te lichten.

Testmateriaal:

 • WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children – Nederlandstalige versie):

  • Categorie: verbaal

  • Leeftijd: 6 – 16;11 jaar

  • Duurtijd: 120 minuten

 • WPPSI-IV-NL (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intellegence – Nederlandstalige versie):

  • Categorie: verbaal

  • Leeftijd: 2;6 – 6:11 jaar

  • Duurtijd: 120 minuten

 • WNV (Wechsler Non Verbal)

  • Categorie: non-verbaal

  • Leeftijd: 4 – 21 jaar

  • Duurtijd: 120 minuten

Intelligentieonderzoek

testing

Tarieven

Therapiesessie (ongeveer 1 uur) : € 70

TERUGBETALING

De terugbetaling is bij iedere mutualiteit anders. Dit kan je bij je eigen mutualiteit navragen. Indien er nog onduidelijkheden of vragen zijn, neem dan gerust contact op met één van onze psychologen.

bottom of page