top of page
DISCIPLINES > KINESITHERAPIE > ONTWIKKELINGSPROBLEMEN BIJ BABY'S EN JONGE KINDEREN

Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind heeft zijn eigen tempo in zijn (motorische) ontwikkeling. Soms verloopt het behalen van de mijlpalen echter niet altijd vanzelfsprekend en kan het kind gefrustreerd geraken wanneer hij/zij bijvoorbeeld niet tot oprichting, rollen, houdingovergangen, kruipen, staan, stappen,… komt. Bij trager bereiken van de mijlpalen of bij een variante ontwikkeling kan kinesitherapie aangewezen zijn om de normale motorische ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren. Specifieke oefeningen worden aangeboden maar ook tips naar handling en positionering voor thuis worden meegegeven. 


Indicaties kunnen zijn: 

 • Moeilijkheden bij de motorische ontwikkeling zoals oprichting, omrollen, zelfstandig zitten, tot stand komen, staan, stappen,… 

 • Voorkeurshouding of asymmetrische houding 

 • Poepschuiven 

 • klompvoetje

 • … 

 

KINDERKINESITHERAPIE

Kinderkinesitherapie kan aangewezen zijn bij lichamelijke afwijkingen die mogelijks een invloed kunnen hebben op de motorische ontwikkeling van het kind. 


Indicaties kunnen zijn: 

 • Tenenlopen 

 • Klompvoet  

 • hypermobiliteit 

 • toeing in 

 • heupdysplasie   

 • osteogenesis imperfecta 

 • … 

kinderkine
kinderkine babys
SK_TABOE GROEPSPRAKTIJK_MEI22_207.jpg
bottom of page