top of page
AANBOD > LOGOPEDIE > LEERSTOORNISSEN

 leerstoornissen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie.

DYSLEXIE EN DYSORTHOGRAFIE

Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.

 

DYSCALCULIE

Bij rekenstoornissen of dyscalculie is er sprake van een onvermogen bij specifieke rekenvaardigheden zoals de procedurele aspecten van de wiskunde. Logopedisten behandelen deze stoornissen.

 

GEEN BIJLES

Bijlessen of begeleidingen horen niet tot de taken van een logopedist.

Bron: vvl.be

lezen
TABOE-048.jpg
spelling
bottom of page