AANBOD > LOGOPEDIE > STOTTEREN

Stotteren

WAT IS HET NU EIGENLIJK?

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren begint vaak tussen de leeftijd van 2,5 en 5 jaar. Soms is er nog iemand anders in de familie die stottert, maar dit is niet altijd het geval. Er zijn verschillende factoren belangrijk bij het ontstaan van het stotteren, het is de taak van de stottertherapeut om tijdens het onderzoek deze factoren te bevragen en hier een probleemsamenhang van te maken. Tijdens het onderzoek wil ik graag weten wie ik voor me heb zitten, hoe deze persoon in elkaar zit, hoe hij over het stotteren denkt en zich erbij voelt. Niet alleen de persoon die stottert is van belang, zijn hele omgeving wordt betrokken tijdens het onderzoek én therapieproces. 

Stotteren is bij iedereen anders. Er bestaan drie soorten kernstottergedrag:

Herhalingen.png
Verlengingen.png
Blokkeringen.png

Als reactie op het stottermoment ontstaat vaak reactief gedrag. Ook dit is bij iedereen anders. De ene persoon gaat knipperen met zijn ogen of vuisten maken. Een ander persoon gaat extra ademhalen of meer duwen op zijn lippen. Sommige personen die stotteren gaan bepaalde woorden of situaties vermijden, uit schrik om te stotteren. Dit doen ze door bijvoorbeeld synoniemen te gebruiken, op deze manier vermijden ze het gevreesde woord. Het ontstaan van dit reactief gedrag is heel normaal. De persoon die stottert ervaart controleverlies en wil liefst zo snel mogelijk uit de stotter geraken. Hij leert zichzelf ‘trucjes’ aan om hieraan te voldoen. In therapie ontdekken we samen dat vechten tegen of vluchten voor de stotter eigenlijk niet werkt. We zoeken samen een manier om het stotteren op een veilige manier toe te laten en hierover, indien gewenst, controle te krijgen.

KERNSTOTTERGEDRAG
REACTIEF GEDRAG

Therapie  bij  kinderen

Therapie  bij kinderen

Therapie  bij kinderen

Therapie bij kinderen

Vroeger werd heel vaak gezegd “wacht maar wat af”. Van dit advies zijn we vandaag de dag volledig afgestapt. Wanneer een kind begint te stotteren is het allerbeste dat je kan doen, even langsgaan bij een stottertherapeut. Zij kan het kind onderzoeken en de risicofactoren en prognose bepalen. Indien nodig wordt therapie opgestart. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.

 

JONGE KINDEREN

Bij jonge kinderen worden de ouders erg actief betrokken in het therapieproces. We gaan samen op zoek naar manieren en technieken waardoor het kind meer vloeiend wordt.

 

OUDERE KINDEREN

Bij iets oudere kinderen (vanaf ongeveer 4 jaar) gaan we op een directe manier met het kind aan de slag. Therapie is voor kinderen heel fijn. Ik werk ontzettend creatief en op het niveau van het kind. Naast individuele begeleiding geloof ik ook sterk in begeleiding in groep. Kinderen leren heel veel van elkaar. Andere kinderen horen en zien stotteren is iets wat kinderen niet meemaken in hun dagelijkse leefwereld. Om deze reden zie ik kinderen vaak individueel en in een vlindergroepje.

 

OUDERBEGELEIDING

Ook is er tijd voor ouderbegeleiding. Ik vind het heel belangrijk dat de ouders actief betrokken zijn gedurende het therapieproces, want zij moeten leren hoe ze best omgaan met het stotteren. Alle methoden die gebruikt worden tijdens therapie zijn wetenschappelijk onderbouwd. Ik school me voortdurend bij om ieder individu de meest passende behandeling te kunnen geven. Ouders kunnen deelnemen aan open-ouderavonden. Het doel van deze avond is het delen van ervaringen, ideeën en tips met elkaar. De verbinding die tot stand komt tussen de ouders is ongelofelijk mooi om te zien!

Vlindergroepjes transparant.png

Therapie  bij  volwassenen

EINDDOEL

Stottertherapie bij volwassen personen die stotteren ziet er uiteraard anders uit dan bij kinderen. Het stotteren is er al een tijdje, of misschien is het pas heel recent ontstaan. We analyseren het stotteren samen en gaan kijken welke factoren er bij jou belangrijk zijn. We stellen samen een einddoel op, afhankelijk van dit doel werken we naar acceptatie of stottercontrole. We gaan ook oefenen buiten de therapiesetting, ik wil jou echt helpen in je dagelijkse leven. 

 

GEDACHTEN EN GEVOELENS

Een belangrijk aspect van stotteren bij volwassen personen zijn de gedachten en gevoelens die gelinkt zijn aan het stotteren. Wanneer een persoon op een niet helpende manier denkt (het stotteren is niet leuk, het stotteren belemmert me), gaat deze persoon zich bijgevolg niet goed voelen (onzeker, angstig, gefrustreerd,…) dit resulteert in meer of harder stotteren. Het is mijn taak als logopedist om jou hiervan bewust te maken en je te helpen om met behulp van bepaalde strategieën jouw denken meer neutraal of helpend te maken. 

 

GROEPSSESSIES

Waar ik zelf sterk in geloof is verbinding met lotgenoten. Om deze reden zet ik actief in op groepssessies. Andere personen die stotteren ontmoeten kan in het begin heel confronterend zijn, maar is deel van de weg naar acceptatie. 

 

Het leven is te kort om het door te brengen als een strijd met jezelf. Graag help ik jou om het stotteren makkelijker te maken en indien nodig/mogelijk, een plaats te geven in jouw leven.