Kinderkinesitherapie

Psychomotorische  begeleiding

Psychomotorische begeleiding vertrekt vanuit een hollistische visie die lichaam en geest als onlosmakelijk aan elkaar verbonden ziet. Het motorische probleem/bezorgdheid vormt het aangrijpingspunt van de therapie maar wordt in zijn geheel bekeken waarbij ook het psychische, cognitie en sociale context in rekening worden gebracht.

Onze  werking

Er zal steeds vertrokken worden vanuit de hulpvraag om gericht psychomotorisch onderzoek uit te voeren en een individueel behandelingsplan op te stellen. Samen gaan we op zoek naar de aanpak die het beste bij het kind past en die tot de beste resultaten leiden. Daarnaast wordt de omgeving van het kind bekeken en worden adviezen en informatie gegeven. Door deze aanpak streven we naar het maximaal niveau van participatie op alle vlakken van de leefwereld van het kind (school, gezin, hobby’s,…)

Het  aanbod

Je kan bij ons terecht voor begeleiding bij fijn motorische vaardigheden, grof motorische vaardigheden (evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, lichaamsbewustzijn,…) , schrijfmotoriek, visuomotorische integratie, lateralisatie, planning en organisatie,… binnenkort ook: sherborne, relaxatie, typtien.

Niet zeker of we jou kunnen helpen? Of kreeg je kind reeds behandeling door een andere kinesist? Neem gerust vrijblijvend contact op en dan bekijken we samen de mogelijkheden. 

TABOE-051.jpg
TABOE-054.jpg
TABOE-055.jpg

Tarieven

Onderzoek (per 30min)

Aanvangsbilan

Therapiesessie Fb-pathologie (30 min)

Therapiesessie Fb-pathologie (30 min) in schoolsetting

Schriftelijk verslag FB-pathologie

Therapiesessie 1 - 9e courant (30 min)

Therapiesessie 1 - 9e courant (30 min) schoolsetting 

Therapiesessie 10 - 18e courant (30 min)

Therapiesessie 10 - 18e courant (30 min) schoolsetting

Dossierkost courant

HONORARIUM

€ 26,00

€ 33,00

€ 25,00

€ 26,13

€ 30,65

€ 26,00

€ 28,50

€ 22,26

€ 24,76

€ 6,50

TEGEMOETKOMING

€ 19,75

€ 26,75

€ 19,50

€ 19,67

€ 30,65

€ 19,75

€ 21,12

€ 16,01

€ 17,38

€ 6,50

REMGELD

€ 6,25

€ 6,25​

€ 5,5​

€ 6,46

€ 0

€ 6,25

€ 7,38

€ 6,25 

€ 7,38

€ 0

TERUGBETALING

Voor een kinesitherapeutische behandeling betaal je gemiddeld €25 per 30 min. De mutualiteit komt met €19,50 tussen. Het remgeld bedraagt dus €5,50. Het exacte bedrag hangt af van de problematiek van jouw kind.

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Marilyn.