Kinderkinesitherapie

Kinderfysiotherapie, kinesitherapie

Dit is een specialisatie binnen de kinesitherapie in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met problemen in hun bewegingsontwikkeling of – vaardigheden, wat zich niet alleen op lichamelijk- maar ook op socio-emotioneel vlak kan uiten. De behandeling bestaat er niet alleen uit het kind te behandelen op een manier die aansluit bij zijn belevingswereld en verwachtingen maar ook uit het adviseren van de ouders.

Brain Stimulating Method

Brain Stimulating Method en geïntegreerde technieken vanuit de osteopathie: 

deze methode is erg effectief voor kinderen en gaat er vanuit dat de meeste leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen een lichamelijke oorzaak hebben. De oorzaak zoeken we op aan de hand van een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek. Het is een trainingsmethode, wat betekent dat het kind bewegingsoefeningen doet om te zorgen dat er extra prikkels naar de hersenen gaan. Deze zorgen ervoor dat zenuwcellen nieuwe verbindingen kunnen maken en bestaande verbindingen kunnen versterken.

Dit wordt toegepast bij volgende problemen:

ONTWIKKELINGSPROBLEMEN

Er wordt dus vanuit de basis, de embryologie uitgegaan. Zoals elk levend wezen is ook het menselijk embryo in elke fase een samenhangend geheel, waarbij de vorm en de functie perfect in elkaar passen. Het embryo verandert voortdurend van verschijningsvorm en functie, een gestage metamorfose. Het komt voor dat deze veranderingen en ontwikkelingen door prikkels van buitenaf of door factoren van binnenuit niet perfect verlopen. Het embryo zal er alles aan doen om dit te compenseren. Sommige ontwikkelingsproblemen zijn niet of moeilijk te compenseren. Soms kunnen ze zo ernstig zijn dat ze tot lang na de geboorte hun sporen achterlaten.

LEERPROBLEMEN

Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen is een proces waarbij informatie uit de buitenwereld zintuiglijk waargenomen en verwerkt wordt. Om deze vaardigheden goed te kunnen uitvoeren moet ons centrale zenuwstelsel goed kunnen waarnemen, informatie verwerken en automatiseren. Het centrale zenuwstelsel kan dus beschouwd worden als het orgaan om te leren.

Het is dus van groot belang dat, wil het kind de leerstof of informatiestroom goed kunnen verwerken, alle inwendige systemen krachtig hun functie kunnen verrichten. Geboorteproblematiek of een onderliggend trauma kan een beperking geven op o.a. de zenuwgeleiding bvb. van het visuele systeem, waardoor de informatiestroom niet optimaal opgenomen en verwerkt wordt. Zo ‘n beperking kan zich uiten als een leerprobleem.

GEDRAGSPROBLEMEN

Er zijn kinderen en volwassenen die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een ontwikkelingsproblematiek. Het is belangrijk dit te onderscheiden van opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt of dat aangeleerd is door imitatie of als gevolg van een bepaalde (thuis-) situatie of sociale omgeving.

ANDERE PROBLEMATIEKEN

Verder zijn ook pijnklachten, zoals hoofd-, buikpijn-, en nekklachten, maar ook orthopedische problemen zoals foutief gangpatroon na beenblessure, pijnklachten bij sporten, groeipijnen, houdingsproblemen, huilbaby’s, scheefstand van het hoofdje, reflux, allen diagnoses waar u niet mee moet blijven zitten. 

Niet zeker of we jou kunnen helpen? Of kreeg je kind reeds behandeling door een andere kinesist? Neem gerust vrijblijvend contact op en dan bekijken we samen de mogelijkheden. 

TABOE-051.jpg
TABOE-054.jpg

Tarieven

Intake en onderzoek (ongeveer 1 uur): € 65

Therapiesessie: €30

Aan huis behandeling: €35
Dit kan worden aangevraagd bij een eerste behandeling van een baby, zodat ook thuissituatie, prikkels, omgeving kan worden bekeken en hierin geadviseerd.

TERUGBETALING

Kathleen is gedeconventioneerd. Indien u een voorschrift van de huisarts of een specialist heeft, wordt de behandeling of het onderzoek deels terugbetaald door uw zorgverzekering. 

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Kathleen.