top of page

Ik ben auti-coach en leerkracht van een type 9 klasje in het buitengewoon onderwijs. Ik werk voornamelijk met kinderen met de diagnose (of vermoeden van) ASS. Ik bied extra begeleiding en ondersteuning bij hun problematiek en werk vooral rond de noden van het kind. De begeleiding wordt dan ook steeds op maat van de cliënt afgestemd. Ook de ouders, broers/zussen of andere worden zoveel mogelijk betrokken. 

Wat kan er aan bod komen?

 1. Verwerken van diagnose 

 2. Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)

 3. Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.

 4. Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aanbod komen: 

 5. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress)

 6. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,..)

 7. Vrijetijdsvaardigheden

 8. Emotieregulatie

 9. Zelfredzaamheid

WAAROM DEZE SPECIALISATIE?

Ik koos voor de specialisatie austismespectrumstoornis, omdat iedereen uniek is en ik het geweldig vind om samen een weg af te leggen. Samen met kleine stapjes grote verschillen kunnen maken in de wereld van een kind is een het doel van het samen bewandelen van een persoonlijk traject. Het aanreiken van handvaten op weg naar kleine en grote successen is deel van mijn werkveld.

WAT VIND IK UITDAGEND AAN MIJN JOB?

Kinderen en jongeren die zich aanbieden bij een autismecoach, hebben vaak al een lijdensweg achter de rug. Bijgevolg is hun rugzakje goed gevuld. 

Als autismecoach is het eveneens mijn taak om samen met het kind met ASS alsook met de ouders ervoor te zorgen dat het reeds goed gevulde rugzakje geen grotere rugzak wordt. Het leven is al uitdagend genoeg en dat geldt dubbel zo zeker voor personen met een autismespectrumstoornis. 

 

Hoe zorgen we ervoor dat het rugzakje niet voller geraakt? Dat maakt deze job zo uitdagend!

Het zoeken naar tools, technieken, tips die het leven van iemand met ASS vergemakkelijken, hen houvast geeft, hen leert zelfstandiger te zijn, enzovoort. 

WAT ONDERSCHEIDT JOU VAN ANDEREN?

Wat mij onderscheidt van andere is dat ik nooit de kracht van de kleine stapjes onderschat. Het mooiste wat er bestaat is iemand zien groeien op zijn/haar eigen manier en tempo! 

IMG_4385_edited.jpg

Opleidingen

 • Graduaat Orthopedagogie 

  Post-graduaat Autismespectrumstoornis 

Hi ik  ben Destiny!

bottom of page