top of page
AANBOD > LOGOPEDIE > GEHOORPROBLEMEN

Gehoorproblemen

COMMUNICATIE

Communicatie is een onmisbaar concept. Om te communiceren hebben we een combinatie nodig van spraak en gehoor. Een persoon kan een gehoorverlies krijgen voor of na de taalontwikkeling. Als het gehoorverlies plaatsvindt voor de taalontwikkeling, zal deze niet ‘normaal’ verlopen. Hierdoor kan er een taal- en spraakachterstand ontstaan. Een logopedist gaat na of hier sprake van is, ze bekijkt zowel het begrijpen als het produceren van taal.

 

 

gehoor
gehoor

THERAPIE 

Gehoorverlies vóór de taalontwikkeling

Tijdens therapie voor kinderen met een gehoorverlies gaat de logopedist samen met het kind op zoek naar de meest ideale communicatiecode. We houden hierbij rekening met de omgeving van het kind, de eigen keuze van het kind en toegankelijkheid in de maatschappij. Aan de hand van deze communicatiecode wordt de taalontwikkeling dan verder uitgebreid. Een belangrijk onderdeel binnen gehoorrevalidatie is coaching van het gezin omtrent de communicatie van hun doof/slechthorend kind. 

Executieve functies

Bij dove/slechthorende kinderen ondervindt de ontwikkeling van de executieve functies* ook moeilijkheden. Dit zijn namelijk elementen die we incidenteel leren. Dit wil zeggen dat we ze leren door ze ‘toevallig’ te horen. Kinderen met een gehoorverlies horen met een cochleair implantaat vaak maar 1,5 meter rondom hen. Hierdoor kunnen ze gesprekken tussen ouders/andere kinderen verderop niet horen. Dit maakt dat de ontwikkeling van executieve functies moeilijker verloopt. Tijdens therapie wordt hier dan ook op ingezet.

 

*executieve functies: een kleuter stuurt zelf zijn gedrag. Hiervoor heeft hij een verzameling van denkprocessen nodig. Dit noemen we de executieve functies. Het gaat hier dus om een verzamelterm voor verschillende hogere mentale processen die in een complexe of nieuwe situatie gepast gedrag mogelijk maken. 

Gehoorverlies na de taalontwikkeling

Indien het gehoorverlies plaatsvindt na de taalontwikkeling, genoot deze persoon van een normale taalontwikkeling. Hierdoor gaat de hulpvraag voornamelijk gaan rond het leren communiceren door gebruik te maken van een hoortoestel. 

gehoor
Gehoor
bottom of page