DISCIPLINES > KINESITHERAPIE > BEKKENBODEM THERAPIE

Bekkenbodem therapie

TIJDENS DE ZWANGERSCHAP - PRENATAAL

Hierbij behandelen wij specifieke problemen die kunnen voorkomen tijdens de zwangerschap zoals: rug- en bekkenklachten. Ook wordt er een belangrijke nadruk gelegd op persoonlijk houdings- en bewegingsadvies, dit met aangepaste oefentherapie. 

Bijkomend wordt er tijdens de prenatale sessies ook gefocust op: 

  • Advies omtrent sporten tijdens de zwangerschap 

  • Ademhalingsoefeningen 

  • Perstechnieken en arbeidshoudingen (eventueel met partner) 

NA DE BEVALLING - POSTNATAAL

Na de bevalling wordt er vooral nadruk gelegd op het herstel en versteviging van de: buik-, rug- en bekkenbodemspieren. Ook trachten we het bekken en de algemene conditie te herstellen.  

Bijkomend wordt er tijdens de postnatale sessies ook gefocust op: 

  • Controle diastase buikspieren

  • Nakijken van bekkenbodemklachten zoals: urineverlies, windjes niet goed kunnen ophouden, pijn bij seksuele betrekkingen, etc. 

bekkenbodem
bekkenbodem
WANNEER MAG IK STARTEN?

Na een vaginale bevalling kan er gestart worden met kinesitherapie vanaf 5-6 weken postpartum. Na een keizersnede 

Heb je toch al aanhoudende klachten voor deze periode mag je steeds contact opnemen en kijken we samen naar een oplossing. 

kine