AANMELDEN > LOGOPEDIE
1

Je kan je aanmelden op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing van bv. school, CLB, huisarts... 

De aanmelding gebeurt via het contactformulier. Na het invullen van het contactformulier neem ik contact met jou op voor het inplannen van een intakegesprek.

Aanmelding
2
Intakegesprek

Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar jouw hulpvraag of die van je kind. Wanneer ik je verder kan helpen, word je doorverwezen naar een dokter.

3
Dokter

De dokter vult het eerste luik van het voorschrift in. Hierna kan jij of je kind onderzocht worden. 

5
Dokter

De dokter vult het derde luik van het voorschrift in. Het is afhankelijk van het type stoornis welke dokter er moet geraadpleegd worden, ik geef jou hier duidelijk instructies over. 

7
Therapie

Indien de onderzoeksresultaten goedgekeurd worden door de arts en door de mutualiteit kan de therapie gestart worden.

4
Testfase

Op basis van het intakegesprek, selecteer ik de nodige testen en onderzoek ik jou of je kind uitgebreid. De informatie van het onderzoek wordt verwerkt en geraporteerd in een verslag. 

6
Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid besproken. We stellen samen de therapiedoelen op en het therapieproces wordt geduid.