AANMELDEN > KINDERKINESITHERAPIE

Maak  een  keuze

 

Eerste  aanmelding

1

Je kan je aanmelden op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing van bv. school, CLB, huisarts... 

De aanmelding gebeurt via het contactformulier. Na het invullen van het contactformulier neem ik contact met jou op voor het inplannen van een intakegesprek.

Aanmelding
3
Intake gesprek

Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar jouw hulpvraag of die van je kind.

2
Dokter

Voor aanvang van intake en onderzoek dient u langs de huisarts te gaan voor een voorschrift met vermelding psychomotorisch onderzoek en behandeling.

4
Testfase

Op basis van het intakegesprek, selecteer ik de nodige testen en onderzoek ik jou of je kind uitgebreid. De informatie van het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd in een verslag. 

5
Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid besproken. We stellen samen de therapiedoelen op en het therapieproces wordt geduid.

6
Voorschrift

Aan de hand van de gestandaardiseerde psychomotorische testing kunnen we uitmaken of je zoon / dochter onder een Fb pathologie valt. In dit geval kan u met het verslag van het onderzoek langs de geneesheer-specialist gaan voor een voorschrift voor verdere behandeling. Met dit voorschrift zal ik bij de mutualiteit de aanvraag in orde maken. Indien je kind niet onder een Fb-pathologie valt dan voldoet het voorschrift van de huisarts.

7
Therapie

De therapie kan opgestart worden.

 

Reeds  onderzocht /  
behandeld  door  andere  kine

1

Je kan je aanmelden op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing van bv. school, CLB, huisarts... 

De aanmelding gebeurt via het contactformulier. Na het invullen van het contactformulier neem ik contact met jou op voor het inplannen van een intakegesprek.

Aanmelding
2
Dokter

Optie 1: Nieuw voorschrift bij de huisarts gaan halen
Volgende informatie heb ik nodig van vorige kine in kader van uw terugbetaling door de mutualiteit te garanderen:

  • aantal alreeds geattesteerde sessies

  • dossierkost (courant) / kost schriftelijk verslag (Fb) alreeds aangerekend?

Indien er een verslag is opgemaakt van het onderzoek, ontvang ik deze graag.

Optie 2: er zijn nog beurten over op vorige voorschrift en u haalt geen nieuw voorschrift
Volgende informatie heb ik nodig van vorige kine in kader van uw terugbetaling door de mutualiteit te garanderen:

  • voorschrift: datum, voorschrijvende arts, aantal voorgeschreven beurten (indien mogelijk een kopie van het voorschrift)

  • aantal alreeds geattesteerde sessies  

  • datum eerste getuigschrift waar voorschrift aan is bevestigd

  • dossierkost (courant) / kost schriftelijk verslag (Fb) alreeds aangerekend?

Indien er een verslag is opgemaakt van het onderzoek, ontvang ik deze graag.

3
Intake gesprek

Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar jouw hulpvraag of die van je kind.

4
Testfase

Op basis van het intakegesprek, selecteer ik de nodige testen en onderzoek ik jou of je kind uitgebreid. De informatie van het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd in een verslag. 

5
Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid besproken. We stellen samen de therapiedoelen op en het therapieproces wordt geduid.

6
Voorschrift

Aan de hand van de gestandaardiseerde psychomotorische testing kunnen we uitmaken of je zoon / dochter onder een Fb pathologie valt. In dit geval kan u met het verslag van het onderzoek langs de geneesheer-specialist gaan voor een voorschrift voor verdere behandeling. Met dit voorschrift zal ik bij de mutualiteit de aanvraag in orde maken. Indien je kind niet onder een Fb-pathologie valt dan voldoet het voorschrift van de huisarts.

7
Therapie

De therapie kan opgestart worden.